S přispěním grantového fondu sportu, volného času a primární prevence STŘEDOČESKÉHO KRAJE pro rok 2014 byly zakoupeno a podpořeno následující:

 

 

8 ks sportovních hadic

 

1 ks savice

 

 

Ceny do 6.kolo BNL, diplomy, časomíra, sportovní komentátor....