SDH CHÁŘOVICE

 

    Nynější členskou základnu SDH Chářovice tvoří 55 členů. V současné době se hasičský sbor zabývá pořádáním kulturních, společenských a sportovních akcí, které probíhají pod záštitou obce Chářovice. Pořádáním brigád se náš sbor podílí na úpravě celkového vzhledu obce, ale i na získávání finačních prostředků pro potřeby hasičského i veřejně prospěšného zařízení.

    Největším zájmem však nadále zůstává reprezentování sboru a obce v požárním sportu, který u nás má velice úspěšnou historii. Důkazem zájmu o požární sport u nás jsou dvě družstva mužů a jedno družsvo žen. Každoročně se účastníme okrskové a posléze i okresní soutěže pravidelně pořádáné na městském stadionu ve Vlašimi.

    Za poslední roky se však tento sport změnil od původního jakéhosi '' běhání '' na závody, kde se všichni maximálně koncentrují na svůj výkon. Však i technika pomalu zestárla a byla nutná kompletní úprava hasičské stříkačky. Obsah motoru se zvedl na 1,9 l a bylo nutné upravit i čerpadlo. Základní kola požárního sportu pořádáné jednotlivými OSH však nemohla uspokojit rostoucí zájem o tento sport, a tak vznikly tzv. LIGY V PÚ. Na našem okrese se budeme snažit i my uspět, a tak nás kdykoli můžete přijít podpořit na závody konané ,, Benešovskou ligou '' www.bnliga.cz